Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Chào mừng bạn đến với Cổng Thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Sơ đồ site | Góp ý | Hỏi đáp
English
 
 
 
Lĩnh vực văn hóa
Skip portlet Portlet Menu

 
Tin tức sự kiện
Skip portlet Portlet Menu
 
Văn bản
Skip portlet Portlet Menu
 
Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 

 
Số lượt truy cập_SoVHTTDL
Skip portlet Portlet Menu
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 3 3 1 5 0 3 4
 
 
 
 
Văn hóa nghệ thuật
Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (03/02/2012)

Di sản văn hóa bao gồm di sản văn hóa vật thể và phi vật thể là sản phẩm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác. Bảo vệ và bảo tồn phát huy giá trị văn hóa là một lĩnh vực hoạt động có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá truyền thống của dân tộc là một hoạt động quan trọng nhưng cũng không ít khó khăn, phức tạp. Đây là một lĩnh vực vừa nhạy cảm vừa mang tính khoa học, vừa mang tính thực tiễn phong phú, đa dạng và mang tính xã hội cao. Những giá trị văn hóa truyền thống góp phần tích cực trong sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị kho tàng di sản văn hoá dân tộc.

Văn hóa nói chung và di sản văn hóa nói riêng luôn có vị trí, vai trò quan trọng trong đời sống con người cũng như trong bản sắc của mỗi dân tộc. Văn hóa ấy không chỉ làm nên sự khác biệt, tính đặc thù của mỗi dân tộc mà qua đó làm cho đời sống văn hóa nói chung thêm phong phú, đa dạng, giúp cho con người vun đắp lòng tự hào đối với bản sắc của dân tộc mình. Với ý thức tôn trọng và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc, sau gần 20 năm tái lập tỉnh, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng đã có nhiều cố gắng trong việc phục hồi, bảo tồn, gìn giữ, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh. Sở đã tiến hành kiểm kê được 111 di tích, hoàn chỉnh hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng được 08 di tích cấp quốc gia và 23 di tích cấp tỉnh ( 16 di tích lịch sử cách mạng, 12 di tích kiến trúc nghệ thuật đình chùa, 02 di tích lưu niệm danh nhân và 01 di tích danh thắng)..
Trên cơ sở số lượng di tích đã được xếp hạng, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tham mưu đề xuất Tỉnh uỷ, UBND Tỉnh, Bộ VHTTDL chỉ đạo thực hiện nhiều dự án trùng tu, tôn tạo các di tích như: Địa điểm khởi nghĩa Nam kỳ đình Hoà Tú, Trường Taberd – nơi đón tiếp đoàn chính trị phạm từ Côn Đảo trở về ngày 23/9/1945, Khu Căn cứ Tỉnh uỷ Sóc Trăng, Miếu Bà Chúa Xứ - nơi thành lập chi bộ đầu tiên tỉnh Sóc Trăng, Đền thờ Bác Hồ, Chùa Dơi, Chùa Khleng,.v.v. Nhìn chung, những di tích được đầu tư để trùng tu, tôn tạo đã đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng, lòng mong mỏi của nhân dân, đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hoá ngày càng cao của công chúng, đồng thời phát huy tốt các di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tiếp cận lịch sử, văn hóa và con người vùng đất Sóc Trăng.
Bên cạnh đo, ngành đã duy trì thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy các 21 lễ hội truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh như: Lễ hội dân gian, bao gồm các lễ hội: cúng đình, cúng chùa Ông, chùa Bà Thiên Hậu, cúng lăng Ông, cúng chùa ông Bổn, Lê hội Thắc côn (cúng Dừa), lễ hội phước biển…; Lễ hội cổ truyền, bao gồm lễ Đôlta, Chôl Thnam Thmây, Ooc om boc của đồng bào Khmer. Đặc biệt lễ hội Ooc om boc – đua ghe ngo đã được Tổng cục Du lịch đưa vào 15 lễ hội trong Chương trình Quốc gia về Du lịch Việt Nam; Lễ hội tôn giáo, bao gồm các nghi lễ của Phật giáo, Thiên chúa giáo và Cao đài như: Phật đản, Dâng y cà sa, Noel, cúng hạ ngươn, trung ngươn, thượng ngươn; Lễ hội lịch sử cách mạng, bao gồm các ngày lễ như sinh nhật Bác, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, giải phóng miền Nam 30/4, Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Nam kỳ khởi nghĩa, thành lập QĐNDVN… các lễ hội truyền thống nêu trên mang đậm dấu ấn cư dân nông nghiệp.


Cùng với việc khôi phục và tôn tạo các di tích và lễ hội, Sở còn chú trọng đến việc bảo tồn vốn văn hóa phi vật thể của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh, phối hợp với Phân Viện Văn hóa Nghệ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện 12 đề tài về bảo tồn văn hóa phi vật thể như: Lễ cưới truyền thống của người Khmer, Lễ hội Lôi Protip (thả đèn nước), Lễ hội cúng trăng… Thực hiện bảo tồn và phát huy giá trị các loại hình âm nhạc, sân khấu dân gian truyền thống đặc sắc, độc đáo của các dân tộc như nhạc ngũ âm, múa lâm thôn, sân khấu Rôbăm – hát dù kê… đồng thời, ngành đã thực hiện 35 dự án do Qũy Đan Mạch tài trợ cho văn hóa vùng đồng bào dân tộc ít người. Trong năm 2008, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Phân viện Văn hóa Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo “Bảo tồn và phát huy Lễ hội Óoc Om Boc – Đua ghe Ngo” của đồng bào dân tộc Khmer để lấy cơ sở nâng cấp Lễ hội Óoc Om Boc – Đua ghe Ngo thành “Festival Óoc Om Boc – Đua ghe Ngo”. Bên cạnh đó, với mục đích giới thiệu khách tham quan những đóng góp của Đảng bộ quân và dân Sóc Trăng đối với đất nước trên nhiều lĩnh vực, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức sưu tầm trên 12.000 hiện vật thể hiện truyền thống văn hóa của đồng bào 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa như: trang phục, trang sức, đồ dùng trong sinh hoạt gia đình và sản xuất lao động và một số tư liệu quý minh chứng cho vai trò và vị trí của Đảng bộ và nhân dân Sóc trăng qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Năm 2011, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sóc Trăng đã xây dựng Kế hoạch kiểm kê và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015, qua đó, ngành sẽ tiến hành khảo sát, điều tra, kiểm kê và thống kê lại toàn bộ Văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh theo 07 loại hình: Một là tiếng nói, chữ viết, bao gồm những từ, thuật ngữ thường dùng của người Kinh, Hoa, Khmer ở Sóc Trăng; hai là văn học dân gian bao gồm truyện kể dân gian, truyền thần thoại, thơ ca dân gian, tục ngữ, câu đối, ca dao…; ba là Nghệ thuật, diễn xướng dân gian 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, bao gồm hò, Chèo, đờn ca tài tử, múa Rom Vông, Saravan, Rom leo, Rom Kbach, múa hát Aday, múa trống chchay dăm, múa trong lễ cưới, múa trong cúng Arăk,..; bốn là tập quán xã hội, bao gồm các tập quán dân gian, truyền thống; năm là các lễ hội truyền thống; sáu là nghề thủ công mỹ nghệ; bảy là tri thức dân gian, bao gồm các kinh nghiệm dân gian như: mưa, nắng, bão, gió, nước chảy, nuôi trâu, bò, cá, tôm, gà, heo, vv... Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể lần này là nhằm nhận diện tổng quát và xác định giá trị từ tên gọi, loại hình, chủ thể, địa điểm, không gian văn hóa, sức sống, đặc điểm và các giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học của di sản văn hóa phi vật thể nhằm mục đích phục vụ cho việc nghiên cứu và bảo tồn lâu dài, tránh bị mai một./.

Thanh Hồng

Các tin đã đưa:

Trang đầu Trang trước 12345678910 Trang sau Trang cuối

 
 
 

Danh sách video clip

 
Văn bản mới ban hành
Skip portlet Portlet Menu

Welcome to Web Content Management

Display content, links, and other components from your site.

 
Thông tin hỗ trợ
Skip portlet Portlet Menu
 

 
Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 
Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ liên hệ: 50 Lê Duẩn, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: (0793) 821704 Fax: (0793) 825702 Email: sovhttdlst@yahoo.com.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet
Số : 03/GP-TTĐT ngày 13/01/2010 do Cục quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông cấp
@ Ghi rõ nguồn "Cổng thông tin điện tử Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng" khi phát hành lại thông tin từ Cổng thông tin này.